From $ 699 / Loan 6-15 years / 15% DP

BISI TAFTALIDZE BUILDING INFO

Contact Agent

Contact Me

From $ 299 / Loan 6-15 years / 15% DP

TWINS BUILDING INFO

Contact Agent

Contact Me

Start $ 199 / Loan 6-15 years / 15% DP

KOMPLEKS VETRILO BUILDING INFO

Contact Agent

Contact Me

Rate from $ 295 / Loan 5-15 years / 15% DP

FLATIRON BUILDING INFO

Contact Agent

Contact Me

Rate from $ 318 / Loan: 5-15 years / 15% DP

BUSINESS HOME – BUILDING INFO

Contact Agent

Contact Me

Your search results

About Me

АКУСТИК ДОО Скопје е формирана во 2004 год. како друштво кое се занимава со продажба на големо и мало на градежни материјали. Произлезена е од монтерска фирма формирана во 1993 година, која во тој период се занимава со изведба на гипс картонски работи на референтни објекти низ Македонија како хотели, банки, станбено-деловни објекти, болници и сл. Денес АКУСТИК ДОО Скопје располага со два магацински простори во Скопје снабдени со производи како: гипскартонски плочи, профили и монтажен прибор за сува градба, изолација, фасади, лепкови и сл. Во 2010 год. од АКУСТИК се издвојува уште една трговска групација која денес ја сочинуваат два сегмента. Првиот се занимава со увоз и продажба на големо и мало на скали и скелиња, електрика и електричен алат, тркала, панели, розетни и украсни лајсни, вентилациони и фасадни системи, градинарска програма и сл. Вториот сегмент се занимава со продажба на градежна хемија: бои, лакови, молерски материјали и сл. АКУСТИК ДОО Скопје како компанија во раст, со постојани вложувања и инвестиции егзистира на македонскиот пазар како препознатливо име зад кое стојат многу задоволни клиенти. Во 2012 година започна со изградба на деловен простор за продажба и сега влегува на пазарот на изградба на станбено-деловен простор.

Contact Me

Compare Listings